Štruktúra katedry

Vedúci katedry
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry
doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

Tajomníčka katedry
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Sekretárka katedry
Jozefa Imrišková

Administratívne pracovníčky 
Mgr. Oľga Kovalčíková

Technický pracovník
Bc. Miloslav Karch

Oddelenie komunikačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Milan Dado, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
prof. Ing. Peter Brída, PhD.

Ing. Bohumil Adamec, PhD.
Ing. Ivan Dolnák, PhD.
Ing. Jozef Dubovan, PhD.
Ing. Darina Jarinová, PhD.
Ing. Ján Litvik, PhD.
Ing. Lukáš Ševčík, Ph.D.

Oddelenie informačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD.
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Ing. Michal Kuba, PhD.
Ing. Martin Paralič, PhD.
Ing. Miroslav Markovič, PhD.

Oddelenie multimediálnych technológií
Vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Ing. Juraj Bienik, PhD.
Ing. Michal Chmulík, PhD.
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.
Ing. Slavomír Matúška, PhD.

Ing. Martin Šinko

Výskumní pracovníci

Ing. Juraj Machaj, PhD.
Ing. Martina Radilová PhD.
Ing. Peter Sýkora, PhD.

Externí pracovníci

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
Ing. Andrea Čorejová, PhD.
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.


Prvý ročník

Ing. Boris Cucor
Ing. Veronika Hromadová
Ing. Martin Koštialik
Ing. Erik Sádovský

Denní doktorandi

Druhý ročník

Ing. Anna Holešová
Ing. Peter Kasák
Ing. Róberta Vršková


Tretí ročník

Ing. Maroš Jakubec
Ing. Martin Jakubík
Ing. Eva Lieskovská
Ing. Martin Šinko
Ing. Matúš Vaňko

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.