2. opravný termín - BPT2, BPMT2

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, že  dňa 10. mája 2019  od 10.00 h na katedre sa  uskutoční  2. opravný termín  z projektov.

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt z telekomunikácií  2

                                 Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 2

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Na obhajobu  z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.