Zadania záverečných prác

Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, ktorí si nevyberú zadanie záverečnej práce do stanoveného termínu – 17. októbra 2019,  bude im zadanie pridelené vedúcim katedry. Študenti, ktorí mali zadanie v minulom akademickom roku a chcú pokračovať, musia odovzdať pôvodné zadanie záverečnej práce s vyjadrením vedúceho ZP, že súhlasí s pokračovaním v akademickom roku 2019/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.