Obhajoby projektov

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že dňa 31. januára 2020  od 8.00 h sa uskutočnia obhajoby z  projektov podľa rozpisu v prílohe.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie -  Bakalársky projekt z  telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo – Diplomový projekt z MI 1     

Študenti si na prezentáciu  prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme. obhajoby projektov
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.