Opravné termíny z projektov

OZNAM

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v dňoch 7. a 14. februára 2020 od 8.00 h sa uskutočnia opravné termíny z projektov:

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie -  Bakalársky projekt z  telekomunikácií 1

Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

Multimediálne inžinierstvo – Diplomový projekt z MI 1

Na opravné termíny  sa prihláste  v systéme vzdelávania.

Študenti si na prezentáciu  prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.