Aktualizácií informácií ohľadne odovzdávania záverečných prác v akademickom roku 2019/2020

Oznamujem študentom končiacich ročníkov,

že vedenie Fakulty a elektrotechniky a informačných technológií aktualizovalo informácie, podľa ktorých bude prebiehať odovzdávanie záverečných prác na jednotlivých katedrách v akademickom roku 2019/2020.

Viac informácií nájdete v:

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.