Témy záverečných prác pre akademický rok 2020/2021 - zmena

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku FEIT si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický rok.

Pokyny:

  • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania v čase od 1. do 9. októbra 2020,
  • študent následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý svojim podpisom vyjadrí súhlas,
  • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce na sekretariát katedry (miestnosť BD303),
  • v prípade, že si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 1. do 9. októbra 2020, téma mu bude pridelená  vedúcim katedry,
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku alebo skôr,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka).

V čase online výučby sa menia pokyny nasledovne:

  • študent si vyberie tému záverečnej práce v systéme vzdelávania v čase od 1. do 16. októbra 2020,
  • študent e-mailom osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý ak bude súhlasiť (resp. nesúhlasiť) oznámi to študentovi a nahlási meno študenta na sekretariát katedry,
  • v prípade, že si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 1. do 16. októbra 2020, téma mu bude pridelená  vedúcim katedry,
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku alebo skôr,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka).
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.