Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, že v prílohe je harmonogram štátnych skúšok. Štátne skúšky sa uskutočnia dňa 12. júna 2019.

Pokyny na štátnu skúšku:

 • prezentáciu záverečnej práce  si nainštalujte a odskúšajte u tajomníka komisie najneskôr deň pred štátnou skúškou
 • posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce sú k dispozícii u tajomníka komisie, prípadne v EZP od 4. júna 2019
 • na štátnu skúšku sa dostavte v predstihu (minimálne 1,5 h vopred)
 • prineste si index
 • ihneď po skončení štátnej skúšky, dostavte sa  na referát pre vzdelávanie

Harmonogram je TU

Oznamujeme študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v prílohe je harmonogram štátnych skúšok. Štátne skúšky sa uskutočnia dňa 5. júna 2019.

Pokyny na štátnu skúšku:

 • prezentáciu záverečnej práce  si nainštalujte a odskúšajte u tajomníka komisie najneskôr deň pred štátnou skúškou
 • posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce sú k dispozícii u tajomníka komisie, prípadne v EZP od 29. mája 2019
 • na štátnu skúšku sa dostavte v predstihu (minimálne 1,5 h vopred)
 • prineste si index
 • ihneď po skončení štátnej skúšky, dostavte sa  na referát pre vzdelávanie

Harmonogram je TU

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia, že  dňa 10. mája 2019  od 10.00 h na katedre sa  uskutoční  2. opravný termín  z projektov.

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt z telekomunikácií  2

                                 Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 2

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

 1. Kópiu zadania záverečnej práce.
 2. Prezentáciu.
 3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Na obhajobu  z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.