Oznamujeme študentom 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, že v dňa 28. februára 2019 v čase od  9.00 h  sa  uskutoční  opravný termín z uvedených projektov  na katedre. Na skúšku z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie - Bakalársky projekt z telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo - Diplomový projekt z MI 1          

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, že v dňa 15. februára 2019 v čase od  

9.00 h  sa  uskutoční posledný opravný termín z uvedených projektov  na katedre. Na skúšku z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie - Bakalársky projekt z telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo - Diplomový projekt z MI 1          

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia,

že oficiálne odovzdanie  zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

 -   5. novembra 2018 o 08.00 h v miestnosti BD329 - 3. ročník bakalárskeho štúdia

 -   6. novembra 2018 o 18.00 h v miestnosti BC304 - 2. ročník inžinierskeho štúdia

Oznamujeme uvedeným študentom končiacich ročníkov, že posledný možný termín na vybratie témy záverečnej práce je do 29. októbra 2018. Po tomto termíne Vám bude téma záverečnej práce pridelená vedúcim katedry.

Študenti: bakalárske štúdium

Háber Branislav

Knapec Tomáš

Ragula Miroslav

Franek Pavol

Nešpor Michal

Habovštiak Jakub

Nemček Matej

Záň Matej

Študenti: inžinierske štúdium

Krasňan Maroš

Lesák Michal

Porubčanský Stanislav

Sapieta Michal

Bvoc Rastislav

Janiš Matej

Pazdúr Lukáš

Textoris Tomáš

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.