Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia  a  2. ročníka inžinierskeho štúdia, že  dňa 3. mája 2019  od 10.00 h na katedre sa  uskutočnia opravné termíny  z projektov.

Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt z telekomunikácií  2 - 1. opravný termín

                                     Bakalársky projekt  z multimediálnych technológií 2- 1. opravný termín

Inžinierske štúdium: Diplomový projekt z TRI 2 - 2. opravný termín    

 Diplomový projekt z MI 2 - 2. opravný termín

               Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Na obhajobu  z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

Oznamujeme študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia, že vlastné témy záverečných prác na akademický rok 2019/2020 môžete odovzdať na sekretariát katedry do konca mesiaca jún 2019.

Témy záverečných  prác pre končiacich študentov budú zverejnené v systéme vzdelávania na začiatku akademického roka 2019/2020.

Oznamujeme študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že  dňa 29. apríla 2019  od 13.00 h sa  uskutočnia na katedre obhajoby  z projektov  Diplomový projekt z TRI 2, Diplomový projekt z MI 2.       

Na obhajobu sa  prihláste v systéme vzdelávania.

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že  dňa 26. apríla 2019 od 7.00 h sa uskutočnia obhajoby z uvedených projektov na katedre podľa rozpisu v prílohe. Na obhajobu z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania. Bakalárske štúdium: Bakalársky projekt z telekomunikácií 2 Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2 Inžinierske štúdium: Diplomový projekt z TRI 2 Diplomový projekt z MI 2 Študenti si na obhajobu projektu prinesú: 1. Kópiu zadania záverečnej práce. 2. Prezentáciu. 3. Rozpracovanú záverečnú prácu v elektronickej forme. Študenti, ktorí už majú hodnotenie z projektu sa môžu zúčastniť na hodnotení.

Harmonogram (*.pdf)

 

Oznamujeme všetkým študentom Katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií, že zajtra t. j. 19. marca 2019 od 12.00 h bude zrušená výučba z dôvodu  účasti pracovníkov katedry na pohrebe Ing. Martina Vestenického, PhD.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.