Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku EF si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický kalendár.

Pokyny k vyberaniu záverečných prác:

  • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania
  • následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý svojim podpisom potvrdí súhlas s vypracovaním ZP
  • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce na sekretariát katedry (miestnosť BD303)
  • ak si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 15. do 19. októbra 2018, tému študentovi pridelí vedúci katedry
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku 2017/2018,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka)

Ak si študent a myslíš na svoju budúcnosť, nezmeškaj túto príležitosť a zaregistruj sa na konferenciu T-DAY. Čaká ťa bohatý program: predstavíme ti naše technologické novinky a dozvieš sa všetko o aktuálnych trendoch vo svete informačných a komunikačných technológií. Pripravili sme pre teba aj konzultácie k pracovným pozíciám, darčeky, zaujímavé súťaže a chutné občerstvenie. Registruj sa na: http://www.t-day.sk/registracia
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.