Oznamujeme uvedeným študentom končiacich ročníkov, že posledný možný termín na vybratie témy záverečnej práce je do 29. októbra 2018. Po tomto termíne Vám bude téma záverečnej práce pridelená vedúcim katedry.

Študenti: bakalárske štúdium

Háber Branislav

Knapec Tomáš

Ragula Miroslav

Franek Pavol

Nešpor Michal

Habovštiak Jakub

Nemček Matej

Záň Matej

Študenti: inžinierske štúdium

Krasňan Maroš

Lesák Michal

Porubčanský Stanislav

Sapieta Michal

Bvoc Rastislav

Janiš Matej

Pazdúr Lukáš

Textoris Tomáš

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku EF si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný  akademický kalendár.

Pokyny k vyberaniu záverečných prác:

  • študent si vyberie a vytlačí tému záverečnej práce v systéme vzdelávania
  • následne osloví vedúceho záverečnej práce, ktorý svojim podpisom potvrdí súhlas s vypracovaním ZP
  • študent odovzdá podpísanú tému záverečnej práce na sekretariát katedry (miestnosť BD303)
  • ak si študent nevyberie tému záverečnej práce v čase od 15. do 19. októbra 2018, tému študentovi pridelí vedúci katedry
  • ak študent mal zadanú tému záverečnej práce v minulom akademickom roku 2017/2018,  je povinný vrátiť originál zadania záverečnej práce (v prípade, že chce pokračovať musí vedúci  ZP súhlasiť s prenesením  témy do aktuálneho akademického roka)

Ak si študent a myslíš na svoju budúcnosť, nezmeškaj túto príležitosť a zaregistruj sa na konferenciu T-DAY. Čaká ťa bohatý program: predstavíme ti naše technologické novinky a dozvieš sa všetko o aktuálnych trendoch vo svete informačných a komunikačných technológií. Pripravili sme pre teba aj konzultácie k pracovným pozíciám, darčeky, zaujímavé súťaže a chutné občerstvenie. Registruj sa na: http://www.t-day.sk/registracia
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.