Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 rušíme prijímačky pre študijný program Multimediálne technológie. Tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t. j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

 

DÔLEŽITÉ K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK!!!

V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Prihlášku je potrebné:

  • vytlačiť,
  • podpísať,
  • naskenovať (fotka z mobilu),
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. 

Prihlášku Ti skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Ťa oslovíme e-mailom.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.

Nenechávaj si to na poslednú chvíľu, buď smart, podaj si prihlášku a príď študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií! 

V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny týkajúce sa vzdelávania na prvom a druhom stupni štúdia.

Akademický kalendár pre tretí stupeň štúdia zostáva zatiaľ nezmenený,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje všetkým vysokým školám prerušiť využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to od 16. marca do odvolania.

Vedenie UNIZA

V zmysle súčasných opatrení, prijatých z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV a choroby COVID-19 Vláda SR v súčinnosti s Ústredným krízovým štábom SR ponecháva do doby odvolania všetky školy a vzdelávacie inštitúcie zatvorené. Na základe uvedeného rektor Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.

Príloha: Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Príloha: Harmonogram odhlásenia sa z ubytovania

Vedenie UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 vydáva dodatok č.1 k príkazu rektora č. 6/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 6/2020 - Dodatok č. 1

Vedenie UNIZA

Strana 1 z 4

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.