Ateliér multimediálnej tvorby bol oficiálne otvorený koncom roka 2017 v priestoroch pod Novou menzou. O tom, aké aktivity sa v týchto priestoroch vykonávajú, aké je materiálno-technické vybavenie, čo nové v ňom od otvorenia pribudlo, komu primárne slúži a aké projekty sa tu už realizovali sa dočítate TU

Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Blahoželáme, Elektrotechnická fakulta UNIZA je veľmi hrdá, že má svojich radoch takého výnimočného človeka.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.