Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so znížením rizika šírenia ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA (UZ), vydáva príkaz rektora č. 14/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 14/2020 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 v ubytovacích zariadeniach UNIZA

vedenie UNIZA

Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 sme posunuli termín na podávanie prihlášok do 15.7.2020 pre bakalárske a inžinierske štúdium.

Zároveň rušíme prijímačky pre študijný program Multimediálne technológie. Tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t. j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

Využi príležitosť a podaj si prihlášku na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Staň sa študentom vo FEITcity, kde štúdium stojí zato. Vyber si niektorý z atraktívnych študijných odborov, budeš mať nezabudnuteľný študentský život a zamestnávatelia si ťa budú predchádzať už počas štúdia.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka perspektívne bakalárske študijné programy:

DÔLEŽITÉ K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK!!!

V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Prihlášku je potrebné:

  • vytlačiť,
  • podpísať,
  • naskenovať (fotka z mobilu),
  • nahrať do systému Elektronická prihláška,
  • prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. 

Prihlášku Ti skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Ťa oslovíme e-mailom.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať

Nenechávaj si to na poslednú chvíľu, buď smart, podaj si prihlášku a príď študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií! 

Z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 rušíme prijímačky pre študijný program Multimediálne technológie. Tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t. j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

 

DÔLEŽITÉ K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK!!!

V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Prihlášku je potrebné:

  • vytlačiť,
  • podpísať,
  • naskenovať (fotka z mobilu),
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky. 

Prihlášku Ti skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Ťa oslovíme e-mailom.

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.

Nenechávaj si to na poslednú chvíľu, buď smart, podaj si prihlášku a príď študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií! 

V rámci prijatých opatrení zo strany vedenia UNIZA sme v súlade s príkazmi rektora pristúpili k úprave Akademického kalendára FEIT UNIZA pre akademický rok 2019/2020. Nájdete v ňom všetky dôležité termíny týkajúce sa vzdelávania na prvom a druhom stupni štúdia.

Akademický kalendár pre tretí stupeň štúdia zostáva zatiaľ nezmenený,

Strana 1 z 5

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.