Možnosti štúdia na KIT FEIT ŽU

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií fakulty elektrotechniky a informačných technológií zabezpečuje výučbu bakalárskeho študijného programu komunikačné a informačné technológie v študijnom odbore informatika. Študijný program komunikačné a informačné technológie má za cieľ oboznámiť študentov so základnými princípmi fungovania elektronických komunikácií a informačných technológií. Absolvent získa vedomosti týkajúce sa spracovania signálov a fungovania komunikačných a informačných systémov a základné programátorské zručnosti potrebné v kontexte komunikačných a informačných technológií. Hlavné uplatnenie absolventov je na pozíciách výkonných pracovníkov, operátorov elektronických komunikácií, sieťových špecialistov v podnikoch a inštitúciách a vývojových pracovníkov komunikačných služieb a v podnikoch rozvíjajúcich technológie Priemyslu 4.0. Absolvent sa uplatní ako projektant, konštruktér, systémový návrhár, či ako špecialista pre rôzne oblasti IKT.

Odporúčaný študijný plán Bc denné KIT 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.