Projekty a granty

Zahraničné

7. RP- CSA621386: ERAdiate
H2020-MSCA-RISE-2016
COST Action IC 1304
COST Action IC 1303
COST Action TU 1302
COST Action CA 15104

Domáce

APVV-15-0718
APVV-14-0519
APVV-14-0560
VEGA 1/0263/16
VEGA 1/0427/15
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.