Štátne skúšky - inžinierske štúdium

Oznamujeme študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že v prílohe je harmonogram štátnych skúšok. Štátne skúšky sa uskutočnia dňa 5. júna 2019.

Pokyny na štátnu skúšku:

  • prezentáciu záverečnej práce  si nainštalujte a odskúšajte u tajomníka komisie najneskôr deň pred štátnou skúškou
  • posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce sú k dispozícii u tajomníka komisie, prípadne v EZP od 29. mája 2019
  • na štátnu skúšku sa dostavte v predstihu (minimálne 1,5 h vopred)
  • prineste si index
  • ihneď po skončení štátnej skúšky, dostavte sa  na referát pre vzdelávanie

Harmonogram je TU

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.