Odovzdanie zadaní záverečných prác

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia  a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že oficiálne odovzdanie  zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

  1. ročník bakalárskeho štúdia

Študijný program T, MT: dňa 29. októbra 2019 o 11.00 h v miestnosti BC304

  1. ročník inžinierskeho štúdia

Študijný program TRI: dňa 29. októbra 2019 o 14.00 h v miestnosti BD330

Študijný program  MI: dňa 29. októbra 2019 o 15.00 h v miestnosti BD329

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.