Oznamujeme študentom končiacich ročníkov, že v sekcii Štátne skúšky sú aktualizované  tézy ŠS pre akademický rok 2018/2019 .

Oznamujeme študentom 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, že v dňa 28. februára 2019 v čase od  9.00 h  sa  uskutoční  opravný termín z uvedených projektov  na katedre. Na skúšku z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie - Bakalársky projekt z telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo - Diplomový projekt z MI 1          

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, že v dňa 15. februára 2019 v čase od  

9.00 h  sa  uskutoční posledný opravný termín z uvedených projektov  na katedre. Na skúšku z projektov sa prihláste v systéme vzdelávania.

Bakalárske štúdium: Telekomunikácie - Bakalársky projekt z telekomunikácií 1

                                  Multimediálne technológie - Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 1

Inžinierske štúdium: Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo - Diplomový projekt z TRI 1

                                 Multimediálne inžinierstvo - Diplomový projekt z MI 1          

Študenti si na obhajobu projektu prinesú:

  1. Kópiu zadania záverečnej práce.
  2. Prezentáciu.
  3. Rozpracovanú záverečnú prácu  v elektronickej forme.

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia,

že oficiálne odovzdanie  zadaní záverečných prác sa uskutoční nasledovne:

 -   5. novembra 2018 o 08.00 h v miestnosti BD329 - 3. ročník bakalárskeho štúdia

 -   6. novembra 2018 o 18.00 h v miestnosti BC304 - 2. ročník inžinierskeho štúdia

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.