Bakalárske štúdium odbor telekomunikácie slávnostné odovzdávanie diplomov dňa 13.7.2018  o 11:30h. v Dome odborov v Žiline

(Pozor! Študenti sa stretnú o 10:30h. v Dome odborov )

Inžinierske štúdium odbor telekomunikácie slávnostné odovzdávanie diplomov dňa 12.7.2018  o 9:00h. v Dome odborov v Žiline

(Pozor! Študenti sa stretnú o 8:30h. v Dome odborov )

Bakalársky projekt z telekomunikácií 2, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2 a Diplomový projekt z TRI 2 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 2 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ sa budú konať 29.5. 2018 od 13:00 h na KMIKT.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.