• KMiKT
  • Telekomunikácie
  • Multimediálne technológie

Aktuality

Ing. Daniel Benedikovič, PhD. - mimoriadný profesor pre výskum

25. máj 2023

Náš pedagogicko-výskumný pracovník Ing. Daniel Benedikovič, PhD. bol čestne vymenovaný za mimoriadne...

Zrušenie príkazu rektora č. 1/2022 v znení dodotkov č.1 a 2

22. apríl 2022

Vážení študenti a zamestnanci KMIKT, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 21.04.2022 je zru...

Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 na dodržiavanie preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline

28. február 2022

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28. 2. 2022 bol vydaný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2022 n...

Oznamy pre študentov

Informácie o priebehu štátnych skúšok a začlenenie študentov do komisií pre bakalársky stupeň pre akademický rok 2022/2023

31. máj 2023

Oznamujem študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, že upresňujúce pokyny týkajúce sa štátnych skúšo...

Upresňujúce pokyny pre končiaci ročník inžinierského štúdia ohľadom obhajoby záverečnej práce a vykonania štátnej skúšky

22. máj 2023

Oznamujem študentom končiaceho ročníka inžinierskeho stupňa, že harmonogram obhajob diplomových prác...

Upresňujúce informácie k odovzdaniu bakalárskej práce

02. máj 2023

Oznamujm študentom končiacich ročníkov bakalárskeho stupňa, že upresňujúce informácie k odovzda...

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
Priemerný plat absolventa
0
Počet študentov
0
Počet absolventov
Foto, video, audio

Foto, video, audio

Grafika a animácia

Grafika a animácia

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

Foto, video, audio

Foto, video, audio

3D aplikácie a VR

3D aplikácie a VR

Grafika a animácia

Grafika a animácia

Web a mobilné aplikácie

Web a mobilné aplikácie

IKT

IKT

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Smart riešenia

Smart riešenia

IKT

IKT

Počítačové videnie

Počítačové videnie

Optické a bezdrôtové siete

Optické a bezdrôtové siete

Smart riešenia

Smart riešenia

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 2201
e-mail: kmikt@feit.uniza.sk

GPS: 
49°12'8.26"N , 18°45'23.6"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: 4081800000007000080700
SWIFT alebo BIC SWIFT: SUBASKBX

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.