Chránené výsledky duševného vlastníctva

Sieťový segment pre optimálne nastavenie QoS nástrojov v konvergovaných paketových sieťach.

PP 43-2017 - patentová prihláška: Hottmar, V., Adamec, B.: Sieťový segment pre optimálne nastavenie QoS nástrojov v konvergovaných paketových sieťach. Podané 15. mája 2017, na úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Zapojenie adaptívneho demodulátora amplitúdovo modulovaných signálov.
Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu.
Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu.
Spôsob montáže indukčne viazanej snímacej a pracovnej cievky zabezpečujúci elektrickú bezpečnosť.
Zapojenie bezpotenciálového kontaktu s galvanickým oddelením.
Automatizovaný systém monitorovania a stráženia dopravných prostriedkov na odstavných plochách.
Pokročilá IoT meteostanica
Zariadenie na plošné meranie kvality ovzdušia
Pokročilá IoT meteostanica
Zariadenie na plošné meranie kvality ovzdušia
Multiobvodový mikrovlnový filter s koaxiálnymi rezonátormi v paralelnom usporiadaní
© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.