Na koho sa obrátiť

Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 2201

e-mail: kmikt@fel.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.