Oddelenie komunikačných technológií

V oblasti komunikačných technológií sa rieši problematika komunikačných sietí, softvérovo definovaných sietí, Internetu vecí, prístupových technológií, konvergencia sieťových technológií s výraznými aktivitami zameranými na kvalitu multimediálnych služieb. Z hľadiska technológií pevných sietí má katedra aktivity zamerané v oblasti výskumu a vývoja technológií pre širokopásmové plne optické siete a fotonické systémy. V oblasti rádiových technológií sa zameriava na mobilné a satelitné komunikácie, lokalizačné systémy ako aj distribučné technológie DVB–x. Pre podporu vzdelávania v má katedra vybudované laboratóriá s technológiami spoločností Cisco a MikroTik, kde študenti môžu získať príslušné certifikáty Cisco sieťovej akadémie a všetky kurzy Mikrotik akadémie.

Vedúci oddelenia

 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
miestnosť: BD335
tel.: +421 41 513 2212
e-mail: milan.dado@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.