Oddelenie informačných technológií

V oblasti informačných technológií sa katedra zameriava na rozvoj aplikovanej informatiky ako podpory pre komunikačné a multimediálne technológie. Výskumno-vývojové ale aj pedagogické aktivity sa zameriavajú na oblasť spracovania digitálnych signálov, hlavne z pohľadu sémantickej analýzy a anotácií audio a video signálov, strojového učenia vrátane hlbokého učenia neurónových sietí, počítačovej grafike, sémantického webu a web aplikáciám či 3D modelovaniu a virtuálnej realite.

Vedúci oddelenia

 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
miestnosť: BD304
tel.: +421 41 513 2210
e-mail: robert.hudec@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.