Štruktúra katedry

Vedúci katedry
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry
doc. Ing. Juraj Machaj, PhD.

Tajomníčka katedry
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Sekretárka katedry
Jozefa Imrišková

Administratívne pracovníčky 
Mgr. Oľga Kovalčíková

Technický pracovník
Bc. Miloslav Karch

Oddelenie komunikačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Milan Dado, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
prof. Ing. Peter Brída, PhD.

doc. Ing. Juraj Machaj, PhD.

Ing. Bohumil Adamec, PhD.
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.
Ing. Ivan Dolnák, PhD.
Ing. Jozef Dubovan, PhD.
Ing. Darina Jarinová, PhD.
Ing. Ján Litvik, PhD.
Ing. Lukáš Ševčík, Ph.D.

Oddelenie informačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.

doc. Ing. Roman Jarina, PhD.
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD.
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Ing. Miroslav Benčo, PhD.
Ing. Miroslav Markovič, Ph.D.
Ing. Martin Paralič, PhD.
Ing. Martina Radilová, PhD.

Oddelenie multimediálnych technológií
Vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Ing. Juraj Bienik, PhD.
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.
Ing. Slavomír Matúška, PhD.
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.
Mgr. art. Tomáš Rolík, ArtD.

Výskumní pracovníci

Ing. Maroš Jakubec, PhD.
Ing. Peter Kasák, PhD.
Ing. Peter Sýkora, PhD.
Ing. Róberta Vršková, PhD.

Externí pracovníci

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Ing. Andrea Čorejová, PhD.
PaedDr. Iveta Homolová


Prvý ročník

Ing. Miroslav Hutár
Ing. Silvia Šúchalová
Ing. Jana Štureková

Denní doktorandi

Druhý ročník

Ing. Radovan Korček
Ing. Adam Škrváň
Ing. Adam Štech
Ing. Eduard Baroniak - externý
Ing. Michal Papučík - externý


Tretí ročník

Ing. Anna Holešová
Ing. Boris Cucor
Ing. Veronika Hromadová
Ing. Erik Sádovský
Ing. Matúš Vaňko

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.