Štruktúra katedry

Vedúci katedry
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

Zástupca vedúceho katedry
doc. Ing. Juraj Machaj, PhD.

Tajomníčka katedry
doc. Ing. Bc. Daša Tichá, PhD.

Sekretárka katedry
Jozefa Imrišková

Administratívne pracovníčky 
Mgr. Oľga Kovalčíková

Technický pracovník
Bc. Miloslav Karch

Oddelenie komunikačných technológií
Vedúci oddelenia
doc. Ing. Juraj Machaj, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
prof. Ing. Peter Počta, PhD.

doc. Ing. Juraj Machaj, PhD.
doc. Ing. Bc. Daša TIchá, PhD.

Ing. Bohumil Adamec, PhD.
Ing. Daniel Benedikovič, PhD.
Ing. Jozef Dubovan, PhD.
Ing. Michaela Holá, PhD.
Ing. Darina Jarinová, PhD.
Ing. Ján Litvik, PhD.

Oddelenie informačných technológií
Vedúci oddelenia
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
prof. Ing. Peter Brída, PhD.

doc. Ing. Miroslav Benčo, PhD.
doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD.
doc. Ing. Roman Jarina, PhD.

Ing. Róberta Hlavatá, PhD.
Ing. Slavomír Matúška, PhD.
Ing. Martina Radilová, PhD.
Ing. Martin Paralič, PhD.
Ing. Peter Sýkora PhD.

Oddelenie multimediálnych technológií
Vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Uhrina, PhD.

 

Pedagogickí pracovníci

doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.

Ing. Juraj Bienik, PhD.
Ing. Lukáš Ševčík, Ph.D
Ing. Miroslav Uhrina, PhD..
Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.
Mgr. art. Tomáš Rolík, ArtD.

Výskumní pracovníci

Ing. Maroš Jakubec, PhD.
Ing. Peter Kasák, PhD.

Externí pracovníci

doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Ing. Andrea Čorejová, PhD.
PaedDr. Iveta Homolová


Prvý ročník

Ing. Oleh Kryvoshei
Ing. Andrej Pisarčík
Ing. Marcel Simeonov
Ing. Michal Spišiak
Ing. Xavér Žák

Denní doktorandi

Druhý ročník

Ing. Miroslav Hutár
Ing. Silvia Šúchalová
Ing. Jana Štureková


Tretí ročník

Ing. Radovan Korček
Ing. Adam Škrváň
Ing. Adam Štech
Ing. Eduard Baroniak - externý
Ing. Michal Papučík - externý

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.