Oddelenie multimédií

V oblasti vzdelávania oddelenie zabezpečuje  všetky predmety súvisiace s kreatívnou náplňou multuimédií a časť predmetov technicky orientovaných. Sú to predmety zamerané na fotografickú techniku, videotechnik a zvukovú techniku, štúdiové zariadenia  a ich komunikáciu, techniky  spracovania audio a videosignálov.   V oblasti kreatívnych techník  oddelenie zabezpečuje  základy kompozície obrazu, scénaristiky a réžie audiovizuálnej tvorby. Vo výskumnej oblasti  sa pracovníci oddelenia venujú najmä hodnoteniu kvality  audiovizuálnych tokov.  Oddelenie zabezpečuje prevádzku  Ateliéru multimediálnej tvorby, ktorý sa  okrem výučbového a výskumného prostredia podieľa aj na  výrobe audiovizuálnych materiálov pre interné aj externé prostredie.

Vedúci oddelenia

 

Ing. Miroslav Uhrina, PhD.
miestnosť: BB320 
tel.: +421 41 513 2253
e-mail: miroslav.uhrina@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.