Prečo študovať na KMIKT?

Pripravíme mladých ľudí do praxe v oblastiach: IKT, multimediálnych technológií, telekomunikačných sieťach - metalických, optických , rádiových, dizajnérov (návrhárov) obvodov, lebo

Priemysel

v priemyselnom sektore informačných a komunikačných technológií je veľký celosvetovo veľký nedostatok odborníkov.

Rozvoj

rozvojom vysoko-rýchlostného internetu enormne stúpa záujem o multimédiálne technológie a zariadenia.

Tradícia

naša 65 ročná história elektrotechnickej fakulty a zároveň 50 rokov existencie katedry garantuje odbornosť a možnosť zamestnania sa nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Uplatnenie v praxi

Naša katedra je jednou z profilových katedier elektrotechnickej fakulty (každoročne viac ako 40% všetkých absolventov fakulty úspešne absolvuje štúdium a 97% absolventov má uplatnenie v praxi).

Vzdelávanie

Vzdelávanie na našej katedre je aktuálne rozšírené o výskumné výsledky z riešení projektov v oblasti informačných a komunikačných systémov, kde sú dosiahnuté úspechy na medzinárodnej úrovni nielen pracovníkmi, ale aj študentmi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

S kým spolupracujeme

Univerzity

V oblasti spolupráce vo vzdelávaní a vede spolupracujeme s viac než 150-timi univerzitami po celom svete.

Absolventi

Cez fakultné alumni kluby sme v úzkom prepojení s našimi absolventmi.

Stredné školy

Sme v úzkom kontakte so strednými školami nielen v žilinskom regióne.

Verejnosť

Dvere našej katedry otvárame verejnosti čoraz častejšie. Medzi obľúbené podujatia určené záujemcom o štúdium či širokej verejnosti patria, dni otvorených dverí DOD, iDay a veľa ďalších.

Štátna a verejná správa

Naši odborníci spolupracujú aj so zástupcami štátnej a verejnej správy. Spolupráca sa týka najmä oblasti dopravy.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.