Skúšky z predmetov

Katedrové miniobhajoby pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ sa budú konať 15.5. 2018 od 8:00 h na KMIKT. 

Skúšky z predmetov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 2, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2 a Diplomový projekt z TRI 2 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 2 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ sa budú konať

15.5. 2018 od 8:00 h na KMIKT.

3. ročník bakalárskeho štúdia, študijný odbor: telekomunikácie Bakalársky projekt z telekomunikácií 2 Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2

2. ročník inžinierskeho štúdia, študijný odbor: telekomunikácie Diplomový projekt z TRI 2 Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 2

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.