Pokyny k odovzdaniu záverečných prác IŠ 2017/2018

Na základe Smernice č. 103 rektora ŽU v Žiline „O záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity“ je potrebné vykonať, ...

 

Dokument nájdete v sekcii pre študentov TU.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.