Bakalársky projekt z telekomunikácií 2, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2 a Diplomový projekt z TRI 2 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 2 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ sa budú konať 29.5. 2018 od 13:00 h na KMIKT.

Skúšky z predmetov – 1. opravný termín:

Bakalársky projekt z telekomunikácií 2, Bakalársky projekt z multimediálnych technológií 2 a Diplomový projekt  z TRI 2 a Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 2 „Katedrové miniobhajoby“ pre 3. ročník Bc. a 2. ročník IŠ sa budú konať 22.5. 2018 od 8:00 h na KMIKT.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.