oznamujeme končiacim študentom, že dňa 6. júla 2020 o 8.30 h sa uskutočnia opravné termíny z projektov:

Bakalársky projekt z telekomunikácií  2

Bakalársky projekt z multimediálnych technológií  2

Diplomový projekt z TRI  2

Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva   2

Na skúšku sa prihláste v systéme  vzdelávanie. Skúška sa uskutoční  formou online.

Oznamujem študentom končiacich ročníkov,

že vedenie Fakulty a elektrotechniky a informačných technológií aktualizovalo informácie, podľa ktorých bude prebiehať odovzdávanie záverečných prác na jednotlivých katedrách v akademickom roku 2019/2020.

Viac informácií nájdete v:

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.