Oznamujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že obhajoby z projektov: Bakalársky projekt z IKT 1, Bakalársky projekt z MT 1, Diplomový projekt z TRI 1, Diplomový projekt z multimediálneho inžinierstva 1 sa uskutočnia dňa 29. januára 2021 od 9.00 h cez systém MS Teams. Študenti, ktorí už absolvovali projekt v minulom akademickom roku, musia nanovo obhajovať projekty.

Opravné termíny sa uskutočnia v dňoch 5. a 12. februára 2021. Na opravné termíny sa prihlasujte v systéme vzdelávania.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.